Mūsu process

1. Iepazīšnās intervija
Veiksmīgas sadarbības pamats – tas ir abpusējas sapratnes un vienotu mērķu apvienojums. Pirms pasūtījuma izpildes uzsākšanas mēs vienmēr no sākuma satiekamies ar mūsu klientu, lai rūpīgi izprastu konkrētā uzņēmuma specifiku, mērķus un vajadzības un iegūtu pēc iespējas pilnīgāku izpratni par Jūsu biznesu.

Uz pasaules nav divu vienādu biznesu – pat vistiešāko konkurentu biznesa procesi mēdz ievērojami atšķirties, tāpēc iepazīšanās intervija palīdz mums izprast tieši Jūsu biznesa procesus un nianses, kā pamatā mēs tālāk izstrādājam Jūsu biznesam pielāgotus un tā mērķu realizācijai piemērotākos risinājumus.

2. Konkurentu un nišas izpēte
Balstoties uz iegūto informāciju intervijās, mēs uzsāksim Jūsu konkurentu un tirgus nišas izpēti, lai atrastu labākos un efektīvākos risinājumus Jūsu projekta mērķu sasniegšanai konkrētajā jomā un tirgus situācijā.

Mēs izmantojam ne vien labākās prakses piemērus tirgū, bet arī apzinām konkurentu stratēģiju un piedāvājumus, lai izveidotu Jūsu klientiem pievilcīgus piedāvājumus, kas atšķiras uz konkurentu piedāvājumu fona.

3. Projekta plānošana un tāmēšana
Pareiza darba projekta plānošana ir viens no veiksmīga risinājuma pamatprincipiem, tāpēc šajā posmā mēs identificējam visus posmus un aktivitātes, kas ir jāveic, lai sasniegtu Jūsu biznesa vajadzības.

Pēc projekta realizācijas plāna izstrādes mēs novērtējam veicamo darbu apjomu, lai noteiktu precīzas darba izmaksas. Saņemot projekta tāmi, Jūs jau būsiet informēti par visiem projekta realizācijas posmiem, tāpēc Jūs varat būt pārliecināti, ka iegūsiet tieši to, ko vēlaties.

4. Projekta analīzes un tāmes prezentācija
Pēc rūpīgas projekta darba uzmetuma un pirmās tāmes izskatīšanas un optimizēšanas mēs Jums prezentēsim veikto projekta analīzi un tā tāmi ar plašākiem paskaidrojumiem.

Šajā sadarbības uzsākšanas posmā Jums tiks sniegti konkrēti dati un rādītāji, kuru pamatā Jūs varēsiet detalizēti izpētīt un izvērtēt ieplānoto darbu apjomu un secību, kā arī iesniegt savus labojumus un precizējumus, ja nepieciešams.

5. Dizaina izstrāde
Pēc visu sagatavošanās darbu izpildes un tāmes saskaņošanas, mēs izstrādājam produktadizainu, kurā ir iekļauts ne tikai vizuālais noformējums, bet tiek plānota navigācija, skatuizkārtojums, lietotāju rīcība, atbilstošs elementu novietojums un citi UX procesi, kurinodrošina efektīvas mājas lapas funkcionēšanu.

Balstoties uz intervijām un Jūsu uzņēmuma un zīmola analīzi, tiek izstrādāts atbilstošs produkta vizuālais noformējums, kas nepārprotami prezentē jūsu uzņēmuma misiju unkultūru, izskatās mūsdienīgi un atbilstoši Jūsu uzņēmuma nozarei.

6. Backend un frontend izstrāde
Pēc dizaina apstiprināšanas, mūsu komandas speciālisti savstarpēji sadala pienākumus un veic funkcionālo darbu realizēšanu. Mēs ticam, ka katram ir jādara tas, ko viņš prot darīt vislabāk, tāpēc mēs savā komandā esam apvienojuši vairākus dažādu jomu speciālistus, lai nodrošinātu pilna spektra digitālos pakalpojumus Jūsu biznesa vajadzībām.

Šajā posmā tiek izstrādāta funkcionāls produkts, kas atbilst izstrādātā dizaina loģikai un vizuālajam noformējumam. Gala produkts ir gandrīz pabeigts.

7. Testēšana un labojumu veikšana
Izstrādes gaitā iegūtos rezultātus mēs testējam, lai pārliecinātos par to, ka izstrādātie risinājumi ne vien strādā tehniski pareizi, bet arī palīdz sasniegt izvirzītos mērķus.

Gadījumā, ja kaut kas nestrādā tehniski pareizi vai arī nesniedz vēlamos efektus un rezultātus, mēs veicam visas nepieciešamās izmaiņas un labojumus, lai projekta nodošanas brīdī Jūs iegūtu tieši to, ko vēlējāties saņemt.

8. Palaišana
Kad visi projekta izstrādes, testēšanas un labojumu darbi ir pabeigti, mēs nododam gatavo darbu Jums. Jūs jebkurā brīdī varat vērsties pie mums pēc konsultācijas, palīdzības vai kā citādi – mēs vienmēr esam atvērti visiem Jūsu jautājumiem, kā arī mūsu komanda ir vienmēr gatava iesaistīties un palīdzēt, ja rodas šāda nepieciešamība.

Mūsu digitālā aģentūra strādā ar maksimālu atdevi, sniedzot Jums labākos risinājumus un lielisku sadarbības pieredzi – tas viss ir tāpēc, ka mēs esam orientēti uz ilgstošu un veiksmīgu sadarbību, kuras pamatā ir patīkama pieredze un uzticība. AtOneSpot digitālā aģentūra – tas ir Jūsu tehnoloģiskais partneris, kas ir vienmēr gatavs palīdzēt Jūsu biznesam augt, attīstīties un pārdot vairāk.