Sarežģītība

75%

Izstrādes laiks

55%

Carolyn Stern ir Kanādā dzīvojoša un strādājoša uzņēmēja, rakstniece un trenere, kura apmāca cilvēkus publiskajā runā un sniedz life coaching pakalpojums. Mūsu veiktais risinājums ir mājas lapas programmēšana un realizācija. Dizains tika izstrādāts sadarbībā ar mūsu Kanādas partneriem Flying Horse Design Studio.

APSKATĪT PAVEIKTO