Sarežģītība

75%

Izstrādes laiks

55%

Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar BMW, veidojot servisa lapu, Wess select par stabilu un uzticamu partneri ir izvēlējušies tieši AtOneSpot. Līdz ar esam izstrādājuši jauniem izaicinājumiem pilno Honda Latvija lapu, kas sevī ietver jauno auto modeļu klāstu, individualizētu klientu pieteikuma formu un lielo Honda meitas uzņēmumu (Honda marine, Honda industrial un honda green) darbības atspoguļojumu.

APSKATĪT PAVEIKTO